Nestor: Psykisk ohälsa hos äldre

Våga fråga – våga se! är en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer som är framtagen av Nestor, ett FoU-center med äldre i fokus. Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa.

Klicka här för att komma till webbutbildningen  (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson