Digital utbildning – ungdomars egna ord om socialtjänsten

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn erbjuder tre kostnadsfria filmer där ungdomar själva berättar om sina erfarenheter av att ha kontakt med socialtjänsten. De berättar bland annat om hur de önskar få information, hur de vill göras delaktiga i beslut som gäller deras liv och om den fysiska miljön på socialtjänsten.

Till varje film följer reflektionsfrågor som kan användas för att att få igång en diskussion i arbetsgruppen.

Läs mer om utbildningen på Maskrosbarns webbsida

Senast uppdaterad 2022-07-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson