Stöd från vård och omsorg för vuxna anhöriga – uppföljande dialogsamtal den 20 oktober

Föreläsning:
Mats Ewertzon ger exempel på stöd från vård och omsorg till vuxna anhöriga. Föreläsningen utgår från en kunskapsöversikt.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Litteraturtips till föreläsningen:
Ewertzon, M. (2015). Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.  Förslagsvis resultat och diskussion i kunskapsöversikten.

Senast uppdaterad 2021-09-24 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson