Psykisk ohälsa i ett anhörigperspektiv – uppföljande dialogsamtal 22 sept

Föreläsning:
Vid föreläsningen ger Ingrid Lindholm och Mats Ewertzon exempel från olika undersökning som visar hur situationen kan vara för anhöriga till person med psykisk ohälsa.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Litteraturtips till föreläsningen:
Ewertzon, M. (2015). Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.  Förslagsvis bakgrunden i kunskapsöversikten.

Syrén, S., & Lützén, K. (2012). Att leva med psykisk ohälsa - ett närståendeperspektiv. Lund: Studentlitteratur. Förslagsvis kapitel 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11.

NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) (2016) "Vem hjälper dem som hjälper"

Webbinarium: Uppföljande dialogsamtal 22 september klockan 14.00-15.30.

Senast uppdaterad 2021-09-24 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson