Reportage från nätverksträffen i Kalmar

bild från nätverksträffen i Kalmar

Över 30 personer hade samlats till vårens nationella nätverksträff för länssamordnare i Kalmar. Träffen hölls mellan den 23-25 mars 2010 och bjöd på flertalet föreläsningar och seminarier. Länssamordnarna representerar olika delar av landet och består av anställda i kommun, region eller län som arbetar med anhörigstöd. Den nationella nätverksträffen ger deltagarna chans till att lära sig mer om det senaste inom området. Men den är också ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och att knyta kontakter. Målet med nätverket är att deltagarna ska sprida aktuell information vidare in olika nätverk i sina hemkommuner. Initiativtagare till det nationella nätverket var Åke Fagerberg, ordföranden Anhörigas riksförbund och nätverket har funnits sedan 2003.

Seminarieexempel

Birgitta Elfström

Birgitta Elfström, kommunalråd i Kalmar, presenterade vårdens- och omsorgens utveckling i staden

 

Christen Erlingsson.

Christen Erlingsson.

 

Christen Erlingsson, forskare och lektor vid Institutionen för hälsa och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, berättade om sin kunskapsöversikt samt resultat från den samma. Kunskapsöversikten handlar om hälsa och ohälsa med inriktning på anhörigvårdare över 65 år.

Gruppdiskussion från ett utav seminarierna.

Gruppdiskussion från ett utav seminarierna.

 

Att fika är ett ypperligt tillfälle för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Att fika är ett ypperligt tillfälle för diskussion och erfarenhetsutbyte.

 

Bild på när de kör RGRM-metoden

Här får deltagarna pröva på RGRM-metoden, The Ronnie Gardiner Rythm & Music Method. Rehabiliteringsmetoden ger människor med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet och hjärnan en chans att komma tillbaka till livet samt förbättrad funktion. Anneli Carlsson och Carina Ström, RGRM-terapeuter i Karlshamn höll i seminariet.

Röster från deltagarna

Kerstin Johannesson jobbar som anhörigkonsulent i Eskilstuna och representerar Sörmland. Så här kommenterar hon det nationella nätverket.

Kerstin Johannesson

Kerstin Johannesson

  – Nätverket är ett sätt för mig att både få ut och få in information. Vi har jobbat gemensamt med frågor som vi lämnat vidare till exempelvis Socialstyrelsen och till kommunerna ute i landet. De vinster som finns med nätverket är erfarenhetsutbytet och att vi är starka i att göra saker tillsammans. Man knyter kontakter och det är ett jättebra sätt att få reda på vad man håller på med i olika län och kommuner. Vi har gemensamma mål även om varje kommun är unika i sin situation. Jag har fått mycket draghjälp av nätverket och det skulle vara en stor skillnad i mitt arbete om nätverket inte fanns.

Jan Backlund är anhörigstrateg och representerar Örebro län. Att vara länssamordnare innebär för Jans del att hålla ihop det länsnätverk som finns i Örebro och som består av representanter från kommunerna, sjukhusen, primärvården och föreningen "psykiatrisk samverkan".

Jan Backlund

Jan Backlund

  – I länsnätverket är det mera jag som ger av mig själv, men i det nationella nätverket - det är där jag får min påfyllnad. Vi får det senaste och mest aktuella från exempelvis Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Socialstyrelsen och SKL, men även genom andra intressanta föreläsningar och seminarier, och det behöver jag i min roll. Förutom att ta in ny kunskap så knyter man kontakter med andra kollegor och får reda på vad som händer på andra platser i landet. Den kollegiala kontakten är väldigt bra och den har man även med sig emellan träffarna. Det händer ganska ofta att man ringer upp andra som man vet är intresserade av en viss fråga för att diskutera eller få tips och råd.

Text och foto: Fredrik Jansson, Nka.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson