Minnesanteckningar

Minnesanteckningar och dokument från nätverksträffarna

Luleå 28-30 mars 2011

Minnesanteckningar (pdf i nytt fönster)

Tillhörande dokument

Anhörigstöd Dagny Vikström (pdf i nytt fönster)

Det motiverade samtalet (pdf i nytt fönster)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (pdf i nytt fönster)

Seminarium LSS-handläggare (pdf i nytt fönster)

__________________________________________________

Örebro 28-30 september 2010

Minnesanteckningar (pdf i nytt fönster)

Tillhörande dokument

Slutsats K. Heedman (pdf i nytt fönster)

Cirkulär 09 65 Hsv ansvar och information till barn (pdf i nytt fönster)

Hjälpmedelsinstitutet - Ingela Månsson (pdf i nytt fönster)

Information från Nka - Lennart Magnusson (pdf i nytt fönster)

__________________________________________________

Kalmar 23-25 mars 2010

Minnesanteckningar (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS