Välkommen till anhörigträffar för dig i Projekt Vi är med!

Projekt Vi är med! är nu inne på sitt sista år. Syftet med projektet är att öka delaktigheten och bidra till ett livslångt lärande för din och många andras söner och döttrar. Anhöriga är en naturlig del av projektet då ni många gånger har en stor del och en unik inblick i era vuxna barns liv.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, samarbetspart i projektet, är särskilt mån om att lyfta de frågor anhöriga har och vi vill därför nu erbjuda träffar med enbart er anhöriga. Vid dessa tillfällen är tanken att ni själva bestämmer vad som är angeläget att prata om och det behöver inte direkt ha med projektet att göra. Det kan kanske handla om hur det är att vara förälder till en vuxen person som är helt beroende av andra för att kunna få ett bra liv, tankar om syskon, hur kontakten mellan er och er son/dotter är, framsteg i kommunikationen, svårigheter när det inte blir som man har tänkt eller något helt annat.

Vi träffas följande tisdagar:
• 19 januari klockan 17.00-18.30
• 9 februari klockan 17.00-18.30
• 2 mars klockan 17.00-18.30
• 23 mars klockan 17.00-18.30
• 13 april klockan 17.00-18.30

Vi träffas genom den digitala plattformen Zoom.

Om du är intresserad av att vara med är du varmt välkommen. Kontakta Maria: maria.blad@anhoriga.se

Samtalsledare är Maria Blad, socionom och anställd på Nka. Pia Käcker, projektledare för Vi är med! kommer också att vara med om det dyker upp frågor eller funderingar kring projektet.

Med varma hälsningar

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Bild på Pia  Käcker
Pia Käcker

Projektledare

0727115208

Pia är legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal". Närmast kommer Pia från en kombinationstjänst, som forskningshandledare vid en FoU-enhet i östra Östergötland, samt som lektor vid Linköpings universitet på arbetsterapiprogrammet. Hon har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet (Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011), samt inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd - "Brukarperspektiv på kognitivt stöd", samt - Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.

Senast uppdaterad 2020-06-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson