Projekt Trialog

Projekt Trialog är ett treårigt projekt som finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade hösten 2018 och drivs av Bräcke Diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Anhörigföreningen Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projekt Trialog vänder sig till den som står nära en vuxen person med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Projektet har anordnat fokusgrupper där man lyft frågor som rör vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter anhöriga och närstående har. Projektet har mött många anhöriga som på olika sätt beskrivit vilken information de saknat när det gäller hur vård och omsorg fungerar.

Utifrån det har vägledningen "Du är inte ensam – information & vägledning till dig som stöttar någon med psykisk ohälsa" tagits fram. Boken innehåller tips, råd och stöd som ska underlätta vardagen för anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa. Projektet arbetar också med att ta fram ett material till en studiecirkel för anhöriga. Cirkeln kommer utgå från innehållet i boken och kommer kunna genomföras både digitalt och fysiskt.

Boken "Du är inte ensam" går att beställa kostnadsfritt via Bräcke Diakoni. Den kommer också att bli tillgänglig i PDF-format.

 

Läs mer om projektet på Bräcke Diakonis webbplats

Läs också

Läs mer om projektet och boken "Du är inte ensam" i Nka:s artikel "Konkreta tips och råd ska underlätta anhörigas vardag"

Webbinarium

Webbinarium Trialog

Se gärna webbinariet om projektet Trialog och om webbutbildningen Trialog - Att se anhöriga som samspelare som arrangerades den 26 oktober 2021.

Klicka här för att se webbinariet

Senast uppdaterad 2021-04-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson