Apps for carers

Appar och webbplatser som underlättar vardagen för informella vårdgivare.
Det är tanken med Erasmusprojektet Apps for Carers (A4C) som samordnas av Linnéuniversitetet.

Inom EU står informella omsorgsgivare för 80 procent av vården till familjemedlemmar, vänner eller grannar med behov. Att ta hand om en närstående kan vara krävande och leda till negativa konsekvenser som till exempel fysisk och psykisk utmattning och social isolering.
Apps for Carers (A4C) är ett projekt som syftar till att underlätta situationen för informella omsorgsgivare med hjälp mobila lösningar som appar och webbplatser.

Pågår i två år
Projektet Apps for Carers kommer att pågå i två år och samfinansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus +. För närvarande pågår projektet i Sverige, Italien, Grekland, Portugal och Cypern, genom sex partnerorganisationer under samordning av Linnéuniversitetet. Från och med januari 2017 pågår ett arbete med att välja ut mobila applikationer och webbplatser som ska kunna användas för att stödja informella omsorgsgivare. Under de närmaste två åren förväntas projektet resultera i:

  • ett urval av tillgängliga mobila appar och webbplatser som fungerar som ett grundläggande stöd för informella omsorgsgivare.
  •  en uppsättning av utbildningsmetoder och verktyg för att förbättra den digitala kompetensen och användningen av mobila lösningar för informella omsorgsgivare.
  • en handbok för praktiker inom vård och omsorg och information och kommunikationstekniksamordnare/utbildare.
  • en mobil app som kommer innehålla en samling av utvalda appar och webbplatser i varje deltagande land samt information och handledning om deras användning.

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

 

Erasmus

Senast uppdaterad 2018-02-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson