Anhörigriksdagen 2013

Göran Hägglund med kommunikatörer

Den 23-24 april var årets Anhörigriksdag i Varberg som slog rekord i antalet besökare. Under dagarna fick deltagarna ta del av många intressanta föreläsningar och träffa representanter för olika organisationer och företag.

På denna sida kommer du att kunna läsa våra reportage från de två dagarna, vilket uppdateras efter hand - så håll utkik!

Reportage

Aktivitet är viktigt för sjuka och anhöriga

– Det är en mänsklig rättighet att kunna vara aktiva och göra sådant som gör att vi kan växa och utvecklas som människor, sa Lena-Karin Erlandsson, leg arbetsterapeut och docent vid Lunds Universitet, under Anhörigriksdagen 2013.

Hässleholm tog krafttag kring anhörigstödet

Hässleholms kommun involverade anhöriga, anhörigföreningar, personal och politiker i arbetet med att förbättra anhörigstödet. Ungdomsboendet HVB är en av enheterna som arbetar aktivt med att erbjuda anhöriga till barn och ungdomar stöttning.

Åtstramningens pris

Petra Ulmanen vid Stockholms universitet presenterade under onsdagen hennes och Marta Szebehelys rapport Åtstramningens pris – Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning? Rapporten undersöker hur förändringarna har påverkat de äldre och hur de har påverkat deras yrkesverksamma anhöriga.

Arbetsgivare för anhöriga presenterades under Anhörigriksdagen 2013

- Ett attraktivt hållbart arbetsliv i livets alla faser, tillgängligt för alla, det är vad projektet Arbetsgivare för anhöriga ska arbeta för, säger Charlotte Jonasson Falk.

Bemötande och delaktighet som anhörig

Under anhörigriksdagen presenterade Mats Ewertzon delar av sin avhandling - Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård.

Att ta pulsen på anhöriga är viktigt

Med hjälp av Anhörigpulsen kan anhörigföreningar, politiker och tjänstemän i Sverige se vad anhöriga tycker om det anhörigstöd som ges ute i kommunerna.

"Samhället är större än staten"

Socialminister Göran Hägglund talade under rubriken "Det goda samhället är större än den stora staten" under Anhörigriksdagen 2013.

Yrkesverksamma anhöriga ur ett internationellt perspektiv

- Många arbetsgivare blir mer och mer öppna för flexibla arbetstider och möjligheten att arbeta hemifrån har ökat, säger Sue Yeandle, professor i sociologi.

1,3 miljoner svenskar är omsorgsgivare

Hur ser anhörigstödets utveckling ut? Vart är vi på väg? Det reflekterade Lennart Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, över i ett seminarium vid Anhörigriksdagen 2013.

Sammanställning workshop - "Anhörigkonsulenten som utbildare i anhörigfrågor"

Sammanställning av diskussionerna från Nka:s workshop.

Senast uppdaterad 2013-06-17 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson