Stödmaterial för samtal om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Det har tagits fram ett material som ger stöd kring hur man kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Med materialet kan man bland annat få hjälp med hur man kan förklara Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vad som händer i världen. I materialet finns det även länkar till webbsidor med anpassad information.

Materialet har tagits fram i samarbete mellan Socialstyrelsen, SKR, Myndigheten för delaktighet, Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Här hittar du stödmaterialet

Socialstyrelsen har även tagit fram ett stöddokument kring arbetssätt vid särskilt boende under coronapandemin. Det dokumentet hittar du här

Senast uppdaterad 2020-05-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson