Vad är föräldrarådgivarens roll under hembesöket? Vad har utökade hembesök med BHV betytt för socialtjänstens förebyggande arbete?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Resultat från en kvalitativ analys av föräldrarådgivarens roll under mötet och av erfarenheter av att utveckla förebyggande föräldraskaps-stöd inom utökat hembesöksprogram i Rinkeby. Madelene Barboza, doktorand, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet. Åsa Edlund, enhetschef, Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Senast uppdaterad 2019-11-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson