Tvärprofessionell samverkan i praktiken – två modeller

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Kort presentation av Tvärprofessionella samverkansteam i Stockholms län samt verksamheterna Alma och Alhva i Malmö – för stöd till spädbarnsföräldrar med psykisk ohälsa. Erfarenheter, likheter och olikheter. Charlotte Luptovics Larsson, barnsamordnare, Psykiatri Södra, Stockholms län samt Anneli Lindberg, specialpedagog och teamledare, Malmö.

Senast uppdaterad 2019-11-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson