Politisk satsning på barnhälsovård förbättrar för de små barnen

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Staten och SKL kom 2017 överens om att satsa pengar på att utveckla barnhälsovården. Erfarenheter från det första året. Ulrika Vestin, Sveriges Kommuner och Landsting.

Presentation

Senast uppdaterad 2019-11-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson