Ett gemensamt arbete för barnens bästa – den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Tony Boman, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Presentation

Senast uppdaterad 2019-11-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson