BarnSäkert – test av en modell att finna barn i risk och erbjuda hjälp till föräldrarna

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Inom barnhälsovården i Region Dalarna prövas en arbetsmodell för att identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i små barns hemmiljö. Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, Region Uppsala samt docent, Uppsala universitet. Maria Engström, vårdutvecklare, Region Uppsala samt doktorand, Uppsala universitet.

Presentation

Senast uppdaterad 2019-11-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson