Children as next of kin in the healthcare system Implementation of the provision in paragraph 2 g of the Health and Medical Services Act in a large organisation.

Children as next of kin in the healthcare system Implementation of the provision in paragraph 2 g of the Health and Medical Services Act in a large organisation. Ramnfors Christina. Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, Koncernstab hälso- och sjukvård, Sweden

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-12-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson