"Professionellas erfarenheter av barnperspektivet och av att genomföra Beardslees familjeintervention med familjer i psykosvården".

"Professionellas erfarenheter av barnperspektivet och av att genomföra Beardslees familjeintervention med familjer i psykosvården". Strand Jennifer. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sverige.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-12-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson