Formidling af resultater og erfaringer fra Projekt Oprust

Formidling af resultater og erfaringer fra Projekt Oprust – et tilbud til unge pårørende til psykisk sårbare. Hansen Maja & Nielsen Rie Helmer. Det Sociale Netværk, Danmark.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-12-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson