Barn som anhöriga i migrationskontext

Barn som anhöriga i migrationskontext – webbutbildning till baspersonal om hur man kan stödja barn och familj med migrationserfarenhet till återhämtning och nyorientering. Edlund Ann-Sofie & Assel Karima. Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, Sverige

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-12-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson