Knowledge development for evidence-based support to children of parents with dependency disorders – A national, regional and local development program

Knowledge development for evidence-based support to children of parents with dependency disorders – A national, regional and local development program. Eriksson Charli. Örebro University, Sweden.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-12-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson