Intervju med Eva Gustafsson

Eva Gustafsson beskriver Nka:s nya Inspirationsmaterial Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-11-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson