Kommunikation och samspel med hjälp av ögonstyrd dator

Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut Dart Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Helena Wandin, doktorand på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Presentation

Ladda ner presentation

Senast uppdaterad 2019-04-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson