Stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning

Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, Riksförbundet Attention.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2019-11-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson