Nationell anhörigstrategi inkl. arbetet med unga omsorgsgivare

Mats Ewertzon och Hanna Anderstedt, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2019-11-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson