Synbedömning, praktiska råd

I denna film redogör Åsa Mortensen, synpedagog och Berit Bolin Björklund, optiker för hur man gör en synbedömning och här ges också flera praktiska råd.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson