Behandling vid nutritionsproblem, ur dietistens perspektiv

Dietist Inger- Marie Isacson ger en grundläggande information och vägledning gällande behandling vid nutritionsproblem.

Behandling

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson