Vår hörsel och olika hjälpmedel

Lotta Holmberg, audionom och Markus Enger, kurator ger infomation om vår hörsel och om de hjälpmedel som finns.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson