Delaktighet, livskvalitet och mål med andningsvård

Eva Lindsjö Lindell, leg. sjukgymnast och Mona Pihl, leg. sjuksköterska om delaktighet, livskvalitet och mål med andningsvård.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

 

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson