”Behov av stöd och strategier i vardagen"

Regina Ylvén, med.dr , som bl a har genomfört en kunskapsöversikt åt Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som beskriver samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2016-12-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson