"Barnet med dövblindhet ur ett helhetsperspektiv"

Lena Göransson, verksamhetschef, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2016-12-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson