Rättigheter och barnperspektiv

Cecilia Wiestål, jurist och rådgivare på Brukarkooperativet JAG  gör en genomlysning av LSS och barnperspektiv, vad som är på gång inom olika utredningsförslag med särskild tonvikt på personlig assistans.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2014-04-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson