Delaktighet i vardagssituationer – vad behövs för att kunna äta, sova och leka?

Margareta Adolfsson, fil.dr och forskare vid Nka.
Seminariet tar upp vad föräldrar och personal behöver tala om för att förklara barns fungerande i dessa tre viktiga vardagssituationer. Korta frågeguider för strukturerade samtal presenteras. Dessa har utvecklats från WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY som ger ett gott stöd för allsidiga förklaringar av barns fungerande i vardagen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen här

Senast uppdaterad 2014-04-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson