Är du ditt barns administratör? Personlig koordinator ger tid och kraft att vara just förälder

Kersti Nordell, projektledare för Projekt personlig koordinator, Bräcke Diakoni, Malin Fallenius, personlig koordinator och Helena Sjögren, personlig koordinator.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen

Senast uppdaterad 2014-05-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson