Workshop om skuggsyskon – Samtal om det som är svårt att tala om.

Pjäsen Skuggsyskon utgör en del av satsningen inom Projekt Vuxensyskon vid Bräcke diakoni med stöd av Arvsfonden. Efter pjäsen, som kan väcka starka känslor, erbjuds möjlighet till samtal om de teman som berörs. Projektmedarbetarna kommer att knyta ihop samtalet med arbetet för målgruppen vuxna syskon.
Rakel Lornér, projektledare, Bräcke diakoni och Henrik Holmer, Manusförfattare, Östra teatern

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson