Presentation Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd av koordinator.
Marjana Tornmalm, projektledare, utredare Socialstyrelsen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson