Utvärdering av SVAN – specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie

För patienter med flerfunktionsnedsättning (FFN) är ofta fysiska och hälsobefrämjande aktiviteter svårtillgängliga, vilket ger dem ett generellt minskat välbefinnande som följd. Dessutom saknas det i stor utsträckning evidensbaserade metoder för denna målgrupp. Bassängträning liksom liggande dans har visat sig ge positiva effekter för patienter med FFN. Båda dessa metoder ligger till grund för utvecklingen av vattendans.
Marie Matérne, verksamhetsutvecklare/ socionom /doktorand, Habilitering och hjälpmedel/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson