Upplevd vårdkvalité av habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Vuxna med en kombination av flera och omfattande funktionsnedsättningar är helt beroende av kompetent personal, att insatserna fungerar samordnat och utifrån bästa tillgängliga kunskap. I en komplicerad insatskedja räcker det att en aktör brister för att insatsen ska raseras. Undersökningen som genomförts förväntas belyser aspekter som genomförts av vårdkvalitén som kan utveckla habiliteringsverksamheten, öka delaktighet och kvalité på behandlingsinsatser för patienter med FFN. Resultatet förväntas vara överförbart till andra habiliteringsverksamheter i en nationell kontext.
Marie Matérne, verksamhetsutvecklare/doktorand, Habilitering och hjälpmedel/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson