Lennart Magnusson

Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka inledningstalar.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson