Barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och deras delaktighet i familjeaktiviteter.

Delaktighet är av betydelse för barns utveckling, hälsa och välmående. Genom hela barndomen fungerar familjen som en central plats där vardagen innehåller åtskilliga möjligheter till delaktighet. Någon i barnets miljö behöver sätta scenen för och underlätta aktiviteter. Utomstående personlig assistans har denna dubbla roll vilket är avgörande för familjer med ett barn eller en ungdom med omfattande funktionsnedsättningar.
Anna Karin Axelsson, leg. sjukgymnast, fil.dr CHILD, forskargrupp, Jönköping University.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson