Att stödja kommunikationen med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning: föräldrars upplevelse efter att ha tagit del i en kommunikationskurs

Barn med flerfunktionsnedsättning har omfattande rörelsehinder och grav intellektuell funktionsnedsättning. Barnen behöver mycket stöd för att utveckla sin kommunikation. I kursen "KomIgång med inriktning mot flerfunktionsnedsättning" får föräldrar kunskap om hur de kan ge barnen goda förutsättningar att kommunicera. Anna Rensfeldt Flink, leg. logoped, doktorand, Habilitering och Hälsa, VGR samt Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, SA, Göteborgs Universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson