Presentation Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – utbildningspaket för barnhälsovården

Presentation av broschyr och film som riktar sig till föräldrar och är tänkta att stötta föräldrar på olika sätt. Utbildningsmaterialet belyser generella aspekter för barnhälsovården, BHV, på stöd och bemötande till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.
Elisabet Sjöström, projektledare, utredare Socialstyrelsen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson