Om inte anhöriga fanns…

Nationellt kompetenscentrum anhöriga verkar för ett anhörigvänligt samhälle. Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2015-04-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson