Robust app i särskolemiljö

Mattias Davidsson är forskare på institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson