Lek & samspel med ögonen

Hur lyckas vi med utmaningen att göra det möjligt för barn med fler funktionsnedsättning att leka och kommunicera med hjälp med ögonstyrd dator. Eva Holmqvist, leg arbetsterapeut och Britt Claesson, AKK-pedagog, båda på DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurs- center för personer med funktionsnedsättning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Se filmklipp på hur Alyssa använder ögonstyrning
Se videoklipp The importance of play

Senast uppdaterad 2014-06-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson