Stefan H Carlsson

Stefan H Carlsson, Landshövding, Kalmar län inleder mötesdagen i Kalmar.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-12-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson