Samverkan för ett förbättrat anhörigstöd, exempel från Norra Stockholms psykiatri

 Janine Semius, patient- och närståendesamordnare och Maria Mattsson, enhetschef.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2014-01-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson