Hearing om samverkan och utveckling av anhörigstödet

Anna Stenseth, samordnande psykiatrichef, Stockholms läns sjukvårdsområde, Christian Almbecke, enhetschef, Socialtjänsten i Halmstad,
Conny Allaskog, förbundsstyrelsen i SHEDO, NSPH, Kristina Knutsson
Sjölund, länssamordnare för anhörigkonsulenterna, Kommunerna i Dalarna, Leif Mellqvist, förbundsstyrelsen Riksförbundet Balans, NSPH, Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka och Lisa Ask, projektledare Vård- och stödsamordningsprojektet, Landstinget i Dalarna

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

 

Senast uppdaterad 2014-01-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson