Blandade lärande nätverk för ett bättre stöd

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka, Mats Ewertzon, möjliggörare/forskare, Nka och Diana Qvist, anhörigkonsulent Socialtjänsten i Luleå kommun.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2014-01-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson