Ekonomi och anhörigomsorg- panelsamtal

Ann-Britt Sand, möjliggörare/forskare Nka, inleder med några nedslag från forskning inom området.
Moderator: Ulf Wickbom, journalist känd från press, radio och TV
Politiker från Socialutskottet:
Anders W. Jonsson ordf. (c), Lena Hallengren v. ordf. (s)
Eva Olofsson (v), Margaretha B. Kjellin (m)

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-05-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson